Om mig

ag som driver detta företag heter Eva, är född och uppvuxen i Östersund och är en kreativ och omhändertagande person. Mitt mål är att kunna ge av mig själv och min kunskap som både mitt privat- och yrkeslivs erfarenhet gett mig. 

Har mestadels av min yrkesverksamma tid arbetat inom vården och är utbildad undersköterska, men också praktiserat vården privat. Med tiden och under åren har jag känt att jag vill kunna ge och utföra vård i en annan form och har nu valt att skapa ett koncept i holistiskt perspektiv och med det ge av min kunskap till hela människan i egen regi.

Jag hälsar er varmt välkomna till EVAs Livscoachning där målet är att ge behandling för hela människan fysiskt och mentalt, holistiskt för hela dig.

Koncept

EVAs Livscoachning innefattar

Diplomerad i Klassisk Massage, Livscoach, Certifierad i Reikihealing 1 och 2. Konceptet skapas utifrån min kompetens privat och yrkesmässigt och jag erbjuder olika former av behandlingar enskilt eller i kombination för att främja välmående och hälsa ur ett holistiskt perspektiv. Du kan välja enstaka eller paketbehandlingar samt coachning då livshändelser förändras eller känns ohållbara. Samtalsbehandlingarna motsvarar inte som att gå till exempelvis psykolog eller kurator då jag inte har den utbildningen utan samtalen grundar sig utifrån mångårig yrkeserfarenhet inom vård och omsorg samt som utbildad Livscoach.

Hela det valda erbjudandet utifrån mitt koncept erbjuds under samma tak, om annan expertis behövs så kan det förekomma kontakt med annan behörig med lämplig kompetens eller ytterligare besök. Medicinska händelser som kräver läkarvård eller någon form av annan expertis som EVAs inte kan bistå med så hänvisas kund i samråd eller direkt om det bedöms att annan form av vård eller hjälp behövs. Samtalsbehandling utifrån ICF normer och riktlinjer.

Evas Livscoachning

0526-22 333 | 063 - 13 35 90 

© Evas Livscoachning 2020. Alla rättigheter reserverade.
Innehållet på sidan är privat vilket betyder att texter och bilder inte får kopieras.